Sanatorium Don

Klenovaya alleya, 6, Voronezh, Voronezh region, 394070